Vain vihreillä yrityksillä on tulevaisuus

Tutkimus on osoittanut, että ekologisiin periaatteisiin perustuvat yritykset voivat olla kilpailukykyisiä markkinoilla. Heillä on korkeampi ROI (sijoitetun pääoman tuotto).

“Ympäristöystävällisemmät yritykset voivat taata korkeamman elämänlaadun niin työntekijöilleen kuin yleisöllekin ja siten säilyttää korkean kilpailukyvyn.”

Verkkopohjaisen chat-alustan Slackin sanotaan käyttävän AI-botteja auttamaan ihmisiä, joilla on viestintäongelmia.

Chat-alusta suodattaa automaattisesti epäolennaiset viestit ja ehdottaa osuvia, jotta keskustelut voivat olla tuottavampia.

Nykyään yhä useammat yritykset valitsevat ympäristöystävällisyyden. Halvan energian nousun myötä yritysten on entistä helpompi olla vihreitä.

“Worldwatch Instituten” mukaan Yhdysvaltain ympäristöliikkeestä on tullut merkittävä taloudellinen voima maailmassa, ja sen myynti on yli 1,5 biljoonaa dollaria (vuodesta 2011). Sen ennustetaan olevan vuoteen 2017 mennessä lähes 4 biljoonaa dollaria. Worldwatch Institute on julkaissut raportin nimeltä “The World’s Change Leaders: How Countries Will Shape Climate Action”, jossa tämä luku on 3 100 maata kohden vuodessa.[61] Irlannissa ei ole virallisia valtion tilastoja siitä, kuinka paljon rahaa näistä vihreistä aloitteista syntyy, mutta on arvioitu, että vuonna 2013 noin 3 miljardia euroa, mikä tarkoittaa keskimäärin 2 miljardia euroa vuodessa tuottavuus mukaan lukien.

Suuryritysten tulevaisuus on vihreä ja kestävä. Yritysten, jotka ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen alalla, tulisi palkita paikka suurten yritysten kartalla.

Nykyinen talouden kehitys ei ole kestävää planeetalle.

Maapallon väkiluku kasvaa nopeammin kuin planeetta kestää sitä. Pelosta monet ihmiset yrittävät kääntää selkänsä luontoa vastaan ja valita vihreämmän elämäntavan. Mutta tämä suuntaus ei ehkä ole kestävä tulevina vuosikymmeninä, koska meillä on vain rajallinen aika sopeutua joko lämpimämpään tai kylmempään ilmastoon.

Tämän tilanteen välttämiseksi meidän tulee keskittyä pitkän aikavälin ratkaisuihin, jotka voivat auttaa meitä käsittelemään energiaongelmiamme tulevaisuudessa. Tässä keskustelussa keskustellaan tavoista luoda uusia yrityksiä ja toimialoja, jotka voivat auttaa meitä käsittelemään näitä ongelmia pitkällä aikavälillä ja ehkäisemään niitä ylipäätään.

Alan tulevaisuus on vihreä ja ympäristöseurannan myötä yritysten on oltava vihreitä pysyäkseen kestävinä. Tästä syystä on tärkeää, että keskitymme ympäristötietoisuuteen ja -huoliin. Tällä tavoin yritykset voivat parantaa mainettaan ja brändiarvoaan.

Maailma muuttuu. On monia suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutos, joita ei voida ratkaista nykyisillä menetelmillä.

Ympäristönsuojeluun ja uusiutuvaan energiaan sitoutuvat yritykset voivat voittaa asiakkaiden sydämet tuomalla heille ympäristöystävällisen kuvan ja tarjoamalla tuotteilleen korkeampaa laatua ja luotettavuutta. Ei vain sitä, vaan ne luovat myös useita työpaikkoja kestävien tuotteiden ja palveluiden suuren kysynnän vuoksi.

Suuryritykset ovat alkaneet kääntyä pois kestämättömistä käytännöistä 1990-luvun alusta lähtien, kun Greenpeace julkaisi “vihreän kaupan” -raporttinsa, joka osoitti, että suuret kanadalaiset yritykset laajentavat nopeasti liiketoimintaansa Kiinassa useista syistä, kuten halvasta työvoimasta, alhaisesta verotuksesta ja pääsystä. raaka-aineisiin halvemmalla kuin muissa kohteissa, kuten Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Tänä aikana julkaistiin lukuisia raportteja siitä, mikä oli.

Yrityksillä, jotka eivät saa ympäristön vihreintä hoitoa, ei ole tulevaisuutta. Tämä johtuu siitä, että he käyttävät resurssejaan voittojen maksimointiin, eikä se ole kestävää.

Ympäristöystävällisiä yrityksiä ovat ne, jotka säästävät resurssejaan, maksimoivat tehokkuutensa ja minimoivat jätettä. He käyttävät vähemmän resursseja ja tuottavat vähemmän jätettä, mikä tarkoittaa, että he voivat myydä enemmän tuotteita tai palveluita. Tämä auttaa heitä varmistamaan kilpailuaseman alalla.

Yrityksen ei tarvitse olla vihreä ollakseen ympäristöystävällinen, mutta vihreät yritykset voivat myös tehdä jälkensä markkinoilla ja osoittaa tuotteidensa korkeaa laatutasoa. Jotkut yritykset ovat täysin sitoutuneet kestävään kehitykseen, kuten Lego, jonka Greenpeace on tunnustanut yhdeksi ympäristöystävällisimmistä lelumerkeistä koskaan. Nämä yritykset keskittyvät parantamiseen.

Monet yritykset investoivat voimakkaasti ympäristöön ja kestävään kehitykseen, mutta niillä ei ole tulevaisuutta. Yritysten on toimittava aktiivisemmin ympäristön suhteen vastustaakseen tätä kehitystä ja tehdäkseen niistä kestäviä. Tämä voidaan tehdä investoimalla uusiutuvaan energiaan, kierrätykseen ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin.

Interaktiivinen digitaalinen mainonta tarjoaa brändeille mahdollisuuden luoda digitaalisia markkinointikampanjoita yksinkertaisilla sääntöpohjaisilla ohjeilla, jotka voidaan suorittaa ilman mainostajan manuaalista puuttumista. Tekoälyn avulla he voivat tarjota asiakkailleen vuorovaikutteisen kokemuksen, joka varmistaa heidän tarpeidensa täyttymisen tutkimus- ja ostoprosessin aikana. He tekevät tämän käyttämällä kehittyneitä koneoppimismenetelmiä tai käyttämällä tekoälyohjelmistoa, joka oppii käyttäjien käyttäytymisestä. Robotti pystyy oppimaan valtavista tietomääristä ja tunnistamaan, mitä tottumuksia sen pitäisi tehdä.

Hiilen jälkeisessä maailmassa yritykset, jotka eivät investoi vihreisiin teknologioihin tai tuotteisiin ja palveluihin, jäävät jälkeen.

Meidän ei pitäisi ajatella näitä yrityksiä täydellisenä korvaajana muille yrityksille, ne ovat vain ensimmäisiä yrityksiä, jotka tekevät siirtymän. Yritykset, kuten Google, Facebook ja Apple, tekevät tätä jo. He haastavat sen, minkä uskomme olevan mahdollista, ja kun alamme nähdä heidän hallitsevan markkinoita tuotteillaan, on aika miettiä uudelleen ajatuksiamme siitä, mitä tapahtuisi, jos yksi yritys olisi meille kaikille digitaalinen markkinointi.