Metsäsuunnittelu aiempaa joustavampaa

Metsäkeskusten metsäsuunnittelupalvelut on uudistettu aiempaa joustavimmiksi. Metsänsä jo hyvin tunteville metsänomistajille on esimerkiksi tuotteistettu oma palvelunsa, samoin metsäänsä vasta tutustuville. Tuotteistus ja nykyaikaiset menetelmät tehostavat metsäsuunnittelua, parantavat metsänomistajan tasapuolista palvelua ja yhtenäistävät metsäkeskusten työtä koko maassa. Keväällä avautunut Metsään net –verkkometsäsuunnitelma on jo osoittautunut toimivaksi palveluksi. Metsäsuunnittelun tehostamiseksi on laadittu kaksi erilaista palvelua metsänsä tunteville […] Read More

Korjuujälkien huomautukset

  Huomautettavien kohteiden osuus on lisääntynyt metsäkeskusten tekemissä harvennushakkuiden korjuujäljen tarkastuksissa. Osasyynä on, että puustovaurioiden määrä on kasvanut. Korjuujälkitarkastuksissa on kahtena viime vuotena todettu selvästi enemmän puustovaurioita kuin tätä edeltävällä viiden vuoden jaksolla. Ajourapainumia oli toisena vuotena peräkkäin erityisen vähän. Tämä johtuu kesän 2003 poikkeuksellisen kuivista oloista. Kasvatettavan puuston määrä, ajouravälit ja ajourien leveydet ovat […] Read More

Terveyslainnoitus metsille

Boorinpuutoksen aiheuttamat kasvuhäiriöt leikkaavat metsänomistajan tuloja huomattavasti, lasku saattaa olla vuodessa jopa 130 euroa hehtaarilta. Puiden ravinne-epätasapainosta johtuvat kasvuhäiriöt saadaan kuitenkin kuriin terveyslannoituksilla. Juuri boorinpuutos kivennäismailla sekä kaliumin- ja boorinpuutos turvemailla aiheuttavat yleisimmin kasvuhäiriöitä. Boorinpuutosta voi esiintyä kaikkialla. Mutta ongelma on vakavin Itä-Suomessa, jossa lehtojen ja lehtomaisten kankaiden kuusikoista kärsii arviolta jopa 70 prosenttia boorin […] Read More